Projekt Find.it

Find.it to aplikacja pozwalająca użytkownikom znaleźć odpowiednich ludzi do wspólnej realizacji ciekawych pet projektów. Pomysł projektu narodził się w naszej grupce warsztatowej na koniec konferencji Elementarz UX.

Praca podczas warsztatów nad aplikacją, która dała impuls do stworzenia Find.it

Od tamtej pory wspólnie pracujemy, aby zrealizować wizję, nad którą dyskutowaliśmy wieczorami. W pracy wykorzystujemy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się w trakcie konferencji i warsztatów.

Ankieta

Po wstępnej dyskusji w naszym własnym gronie przyszedł czas na poszerzenie horyzontów. Przygotowaliśmy ankietę i rozesłaliśmy ją wśród znajomych oraz do grup gromadzących osoby z branży kreatywnej i informatycznej.

Brief

Na podstawie wyników ankiety, których liczba przerosła nasze oczekiwania, opracowaliśmy persony i zaplanowaliśmy kluczowe funkcjonalności. Podsumowaniem pracy badawczej było stworzenie briefu. W tym celu, po tygodniach pracy zdalnej, spotkaliśmy się w Warszawie na żywo.

Brief aplikacji Find.it - podsumowaniem dotychczasowej pracy

Plany

Obecnie tworzymy pierwsze low-fidelity wireframes. Kolejnym etapem będzie przełożenie ich na interaktywne makiety. Z ich pomocą będziemy mogli przeprowadzić pierwsze testy.